Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 topvui.vn 0 0 1 năm 1 16-11-2018 Đặt chỗ
2 bacdau.vn 0 0 5 năm 1 17-11-2018 Đặt chỗ
3 party.vn 0 0 2 năm 2 18-11-2018 Đặt chỗ
4 sapavietnam.vn 0 0 2 năm 1 18-11-2018 Đặt chỗ
5 brands.vn 0 0 10 năm 1 20-11-2018 Đặt chỗ
6 tonghop.vn 0 0 2 năm 2 20-11-2018 Đặt chỗ
7 tuyendunglaixe.vn 0 0 2 năm 1 20-11-2018 Đặt chỗ
8 rem.vn 0 0 11 năm 3 24-11-2018 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2946 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 084.vn 0 0 11 năm 0 22/11/2018 Đặt chỗ
2 1000btc.vn 0 0 1 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
3 1000ngay.vn 0 0 4 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
4 1080p.vn 0 0 5 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
5 111329.com.vn 0 0 1 năm 0 21/11/2018 Đặt chỗ
6 111329.vn 0 0 1 năm 0 21/11/2018 Đặt chỗ
7 123tot.vn 0 0 1 năm 0 17/11/2018 Đặt chỗ
8 16brand.vn 0 0 1 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
9 18plus.vn 0 0 1 năm 0 18/11/2018 Đặt chỗ
10 1986watch.vn 0 0 2 năm 0 18/11/2018 Đặt chỗ
11 1989decor.vn 0 0 1 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
12 1coin.com.vn 0 0 3 năm 0 22/11/2018 Đặt chỗ
13 1go.vn 0 0 9 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
14 1sale.vn 0 0 2 năm 0 24/11/2018 Đặt chỗ
15 1win.vn 0 0 1 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
16 1xu.com.vn 0 0 2 năm 0 21/11/2018 Đặt chỗ
17 21daysab.com.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
18 21daysab.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
19 21ngaykhoinghiep.com.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
20 21ngaykhoinghiep.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
21 222.com.vn 0 0 1 năm 0 24/11/2018 Đặt chỗ
22 22brand.vn 0 0 1 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
23 27-7.vn 0 0 1 năm 0 25/11/2018 Đặt chỗ
24 2saigon.com.vn 0 0 2 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
25 345.vn 0 0 5 năm 0 17/11/2018 Đặt chỗ
26 3bi.com.vn 0 0 1 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
27 3cestore.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
28 3dtech.vn 0 0 1 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
29 3form.com.vn 0 0 11 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
30 3form.vn 0 0 11 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
31 3hg.com.vn 0 0 1 năm 0 22/11/2018 Đặt chỗ
32 3mienvn.com.vn 0 0 2 năm 0 20/11/2018 Đặt chỗ
33 3ne.vn 0 0 1 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
34 3sfurniture.com.vn 0 0 7 năm 0 17/11/2018 Đặt chỗ
35 4autolight.com.vn 0 0 1 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
36 5amart.vn 0 0 1 năm 0 21/11/2018 Đặt chỗ
37 5sthainguyen.com.vn 0 0 2 năm 0 21/11/2018 Đặt chỗ
38 888vina.vn 0 0 2 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
39 911pc.com.vn 0 0 5 năm 0 17/11/2018 Đặt chỗ
40 a2-cloud.vn 0 0 2 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
41 aajsc.vn 0 0 1 năm 0 25/11/2018 Đặt chỗ
42 abetiq.vn 0 0 3 năm 0 22/11/2018 Đặt chỗ
43 abilix.vn 0 0 1 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
44 abv.com.vn 0 0 5 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
45 ac-tech.vn 0 0 3 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
46 achino.vn 0 0 1 năm 0 23/11/2018 Đặt chỗ
47 acom24h.com.vn 0 0 1 năm 0 16/11/2018 Đặt chỗ
48 acs-vna.com.vn 0 0 1 năm 0 24/11/2018 Đặt chỗ
49 acsregistrars.vn 0 0 6 năm 0 18/11/2018 Đặt chỗ
50 adayne.vn 0 0 1 năm 0 19/11/2018 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page