Danh sách tên miền chờ thu hồi

2941 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 036.vn 12 23 5 năm 0 21/12/2017 Đặt chỗ
2 123cungbay.com.vn 1 1 1 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
3 123cungbay.vn 1 1 1 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
4 123giamgia.vn 3 19 1 năm 0 20/12/2017 Đặt chỗ
5 129.com.vn 1 1 5 năm 0 20/12/2017 Đặt chỗ
6 12go.vn 1 1 2 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
7 2048digital.vn 1 1 2 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
8 24hraovat.vn 0 0 2 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
9 24visa.edu.vn 0 0 2 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
10 2feeling.vn 1 1 1 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
11 2hand.vn 1 1 3 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
12 2saigon.net.vn 1 1 1 năm 0 23/12/2017 Đặt chỗ
13 360docuoi.vn 6 21 7 năm 0 23/12/2017 Đặt chỗ
14 365fashion.vn 1 1 1 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
15 3ngontukieu.vn 0 0 2 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
16 4ccompany.vn 1 1 6 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
17 4gwifi.vn 6 22 2 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
18 4viet.vn 19 25 3 năm 0 22/12/2017 Đặt chỗ
19 5r.com.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
20 5r.edu.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
21 77-mart.vn 1 1 1 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
22 87linhnam.vn 1 1 2 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
23 aat.net.vn 1 1 1 năm 0 18/12/2017 Đặt chỗ
24 abapower.com.vn 1 1 1 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
25 abcboutique.vn 1 1 1 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
26 abhome.vn 1 1 1 năm 0 24/12/2017 Đặt chỗ
27 aboco.com.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
28 aboco.edu.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
29 aboco.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
30 about.com.vn 1 1 8 năm 0 21/12/2017 Đặt chỗ
31 acc.info.vn 10 25 4 năm 0 20/12/2017 Đặt chỗ
32 acc78.com.vn 1 1 3 năm 0 23/12/2017 Đặt chỗ
33 accvn.vn 1 1 1 năm 0 23/12/2017 Đặt chỗ
34 acefit.vn 1 1 2 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
35 acetech.vn 1 1 2 năm 0 19/12/2017 Đặt chỗ
36 actnet.vn 1 1 2 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
37 adr.com.vn 0 0 1 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
38 aegups.com.vn 1 1 1 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
39 aegups.vn 0 0 1 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
40 agriculturalproducts.com.vn 1 1 3 năm 0 21/12/2017 Đặt chỗ
41 agriplus.vn 0 0 1 năm 0 23/12/2017 Đặt chỗ
42 ahmarket.com.vn 1 1 3 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
43 ahmarket.vn 1 1 3 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
44 airportsaigonhotel.com.vn 0 0 1 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
45 ait-e.vn 5 14 4 năm 0 20/12/2017 Đặt chỗ
46 akamaistore.vn 0 0 1 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
47 akshop.vn 0 0 2 năm 0 26/12/2017 Đặt chỗ
48 alapharma.vn 1 1 1 năm 0 22/12/2017 Đặt chỗ
49 alfagreen.vn 0 0 2 năm 0 17/12/2017 Đặt chỗ
50 alibabastartup.vn 0 0 1 năm 0 25/12/2017 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page