Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 thietkeweb.edu.vn 0 0 8 năm 1 23-10-2017 Đặt chỗ
2 xecu.vn 0 0 8 năm 5 24-10-2017 Đặt chỗ
3 thangmay.vn 0 0 10 năm 1 25-10-2017 Đặt chỗ
4 baobinhduong.org.vn 0 0 15 năm 1 26-10-2017 Đặt chỗ
5 motel.vn 0 0 6 năm 1 30-10-2017 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2523 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 18g.com.vn 1 1 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
2 18g.vn 1 1 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
3 18t.com.vn 1 1 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
4 1giay.vn 0 0 10 năm 0 28/10/2017 Đặt chỗ
5 1shop.com.vn 1 1 2 năm 0 30/10/2017 Đặt chỗ
6 258.com.vn 0 0 1 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
7 2cute.vn 1 1 1 năm 0 30/10/2017 Đặt chỗ
8 2idol.com.vn 1 1 2 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
9 2link.com.vn 1 1 1 năm 0 24/10/2017 Đặt chỗ
10 2link.vn 1 1 1 năm 0 24/10/2017 Đặt chỗ
11 2nhadep.vn 0 0 1 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
12 2tstore.vn 1 1 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
13 360go.vn 0 0 2 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
14 37.com.vn 1 1 4 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
15 3dwood.vn 1 1 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
16 3s.net.vn 1 1 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
17 44pharma.vn 0 0 6 năm 0 28/10/2017 Đặt chỗ
18 4business.vn 0 0 1 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
19 6d-math.vn 1 1 1 năm 0 24/10/2017 Đặt chỗ
20 7green.com.vn 0 0 2 năm 0 26/10/2017 Đặt chỗ
21 7green.vn 0 0 2 năm 0 26/10/2017 Đặt chỗ
22 7idea.vn 1 1 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
23 88studio.com.vn 1 1 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
24 891studio.vn 0 0 2 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
25 8x52.vn 1 1 9 năm 0 24/10/2017 Đặt chỗ
26 8x68.vn 0 0 9 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
27 a360.vn 0 0 3 năm 0 26/10/2017 Đặt chỗ
28 a4k.com.vn 0 0 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
29 abaygiare.com.vn 0 0 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
30 abp.com.vn 1 1 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
31 achaumamnon.edu.vn 0 0 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
32 acid-test.vn 1 1 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
33 adinao.vn 1 1 3 năm 0 25/10/2017 Đặt chỗ
34 adnet.com.vn 0 0 7 năm 0 28/10/2017 Đặt chỗ
35 adventurebiketours.vn 0 0 2 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
36 afi.com.vn 0 0 2 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
37 afl.com.vn 0 0 1 năm 0 30/10/2017 Đặt chỗ
38 ahabay.vn 0 0 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
39 airbook.vn 0 0 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
40 airpod.com.vn 0 0 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
41 airpods.com.vn 0 0 1 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
42 aitch.vn 1 1 1 năm 0 24/10/2017 Đặt chỗ
43 akashavn.vn 0 0 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
44 alahoo.vn 0 0 2 năm 0 31/10/2017 Đặt chỗ
45 alienwarevietnam.vn 0 0 3 năm 0 23/10/2017 Đặt chỗ
46 allforesale.com.vn 0 0 1 năm 0 30/10/2017 Đặt chỗ
47 allforsale.com.vn 0 0 1 năm 0 30/10/2017 Đặt chỗ
48 alliscoffee.vn 0 0 1 năm 0 27/10/2017 Đặt chỗ
49 alm.vn 0 0 1 năm 0 29/10/2017 Đặt chỗ
50 alobep.vn 1 1 1 năm 0 16/03/2017 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page