Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 inox.com.vn 0 0 5 năm 1 21-08-2017 Đặt chỗ
2 chonhadat.com.vn 1 1 6 năm 1 22-08-2017 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2503 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 1001nights.com.vn 1 1 2 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
2 1001nights.vn 9 20 2 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
3 10hz.vn 0 0 1 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
4 123ads.vn 12 27 5 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
5 123book.vn 1 1 8 năm 0 28/08/2017 Đặt chỗ
6 123cungmuaban.com.vn 0 0 3 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
7 123cungmuaban.vn 0 0 3 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
8 168deal.com.vn 1 1 2 năm 0 20/08/2017 Đặt chỗ
9 19000345.com.vn 1 1 2 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
10 19000345.vn 1 1 2 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
11 1ad.com.vn 1 1 1 năm 0 20/08/2017 Đặt chỗ
12 1ad.vn 1 1 1 năm 0 20/08/2017 Đặt chỗ
13 1smart.vn 1 1 2 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
14 1up.com.vn 0 0 1 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
15 1up.vn 0 0 1 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
16 23december.vn 1 1 1 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
17 2vietnam.vn 1 1 2 năm 0 26/08/2017 Đặt chỗ
18 3000.vn 1 1 1 năm 0 26/08/2017 Đặt chỗ
19 360hotels.vn 1 1 1 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
20 3amobile.vn 11 25 4 năm 0 26/08/2017 Đặt chỗ
21 433.vn 13 25 2 năm 0 24/08/2017 Đặt chỗ
22 45s.vn 1 1 3 năm 0 28/08/2017 Đặt chỗ
23 4ktv.vn 0 0 1 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
24 5stars.vn 19 28 1 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
25 645.com.vn 1 1 1 năm 0 26/08/2017 Đặt chỗ
26 6inch.com.vn 1 1 1 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
27 7lac.com.vn 0 0 1 năm 0 24/08/2017 Đặt chỗ
28 7lac.vn 0 0 1 năm 0 24/08/2017 Đặt chỗ
29 7sell.vn 0 0 1 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
30 8biz.vn 0 0 1 năm 0 22/08/2017 Đặt chỗ
31 abc24h.vn 0 0 1 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
32 acestudio.vn 1 1 1 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
33 acestv.vn 0 0 2 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
34 actiumvina.com.vn 0 0 1 năm 0 25/08/2017 Đặt chỗ
35 active-it.vn 1 1 1 năm 0 20/08/2017 Đặt chỗ
36 acvietnam.vn 11 13 8 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
37 adelvietnam.com.vn 1 1 4 năm 0 26/08/2017 Đặt chỗ
38 adlaw.vn 1 1 2 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
39 agribest.vn 1 1 2 năm 0 20/08/2017 Đặt chỗ
40 agriculture-products.com.vn 1 1 1 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
41 agrimac.vn 6 21 1 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
42 agrimarket.com.vn 1 1 2 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
43 agrimarket.vn 1 1 2 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
44 agritechvn.com.vn 0 0 2 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
45 agritechvn.vn 0 0 2 năm 0 27/08/2017 Đặt chỗ
46 agromineral.vn 0 0 2 năm 0 21/08/2017 Đặt chỗ
47 ahcch.com.vn 1 1 2 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
48 ahcch.vn 0 0 2 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
49 aikobridal.vn 1 1 3 năm 0 28/08/2017 Đặt chỗ
50 akcorp.com.vn 0 0 1 năm 0 23/08/2017 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page