Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 congtythietkenoithat.vn 0 0 1 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
2 fsfamily.vn 0 0 4 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
3 maybom.com.vn 0 0 13 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
4 maynenkhi.com.vn 0 0 13 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
5 bepdientu.com.vn 0 0 3 năm 1 29-05-2018 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

3504 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 0909.vn 0 0 1 năm 0 04/06/2018 Đặt chỗ
2 101bunca.vn 0 0 1 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
3 1997.vn 0 0 1 năm 0 28/05/2018 Đặt chỗ
4 1orders.vn 0 0 1 năm 0 31/05/2018 Đặt chỗ
5 24hvisahanoi.com.vn 0 0 4 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
6 24hvisahanoi.vn 0 0 4 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
7 24hwedding.vn 0 0 2 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
8 25vungocphan.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
9 279foods.vn 0 0 1 năm 0 04/06/2018 Đặt chỗ
10 299tonthatthuyet.com.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
11 2eva.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
12 2tdistribution.com.vn 0 0 5 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
13 30phut.vn 0 0 1 năm 0 31/05/2018 Đặt chỗ
14 3dcentury.vn 0 0 2 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
15 3like.com.vn 0 0 1 năm 0 30/05/2018 Đặt chỗ
16 3like.vn 0 0 1 năm 0 30/05/2018 Đặt chỗ
17 3sgroup.com.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
18 3suisses.vn 0 0 11 năm 0 02/06/2018 Đặt chỗ
19 420choi.com.vn 0 0 6 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
20 4gvina.vn 0 0 1 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
21 4seasonswindows.vn 0 0 3 năm 0 31/05/2018 Đặt chỗ
22 4stage.vn 0 0 1 năm 0 02/06/2018 Đặt chỗ
23 4starshop.vn 0 0 1 năm 0 30/05/2018 Đặt chỗ
24 52hz.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
25 5cho.edu.vn 0 0 1 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
26 5days.com.vn 0 0 1 năm 0 02/06/2018 Đặt chỗ
27 5pharma.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
28 5sk.vn 0 0 2 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
29 63nguyenhuytuong.com.vn 0 0 1 năm 0 28/05/2018 Đặt chỗ
30 7ngay.vn 0 0 6 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
31 99tranbinh.vn 0 0 3 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
32 9tech.com.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
33 9zone.com.vn 0 0 1 năm 0 01/06/2018 Đặt chỗ
34 9zone.vn 0 0 1 năm 0 01/06/2018 Đặt chỗ
35 a1holding.vn 0 0 1 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
36 aalibaba.com.vn 0 0 1 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
37 aalibaba.vn 0 0 1 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
38 abags.vn 0 0 1 năm 0 03/06/2018 Đặt chỗ
39 abatour.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
40 abiluckyhome.vn 0 0 1 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
41 abpower.com.vn 0 0 1 năm 0 01/06/2018 Đặt chỗ
42 absinstitute.com.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
43 absinstitute.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
44 acac.vn 0 0 2 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
45 accfood.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
46 acecharity.vn 0 0 1 năm 0 26/05/2018 Đặt chỗ
47 adena.vn 0 0 5 năm 0 31/05/2018 Đặt chỗ
48 adfocus.com.vn 0 0 2 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
49 adhemera.edu.vn 0 0 1 năm 0 27/05/2018 Đặt chỗ
50 adongnoithat.vn 0 0 4 năm 0 29/05/2018 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page