Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 vantay.vn 0 0 6 năm 1 23-01-2017 Đặt chỗ
2 noithatviet.vn 0 0 10 năm 2 26-01-2017 Đặt chỗ
3 vatgia.com.vn 0 0 9 năm 2 27-01-2017 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2493 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 1010.com.vn 0 0 13 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
2 1010.vn 0 0 7 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
3 123giarenhat.vn 0 0 2 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
4 123vatgia.vn 0 0 5 năm 0 25/01/2017 Đặt chỗ
5 12cungsao.vn 0 0 4 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
6 175cc.vn 0 0 0 năm 0 24/01/2017 Đặt chỗ
7 1channel.vn 0 0 1 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
8 239pharma.vn 0 0 0 năm 0 24/01/2017 Đặt chỗ
9 2dgroup.vn 0 0 4 năm 0 21/01/2017 Đặt chỗ
10 2good.com.vn 0 0 0 năm 0 20/01/2017 Đặt chỗ
11 2nine.vn 0 0 0 năm 0 23/01/2017 Đặt chỗ
12 3dayship.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
13 3mienfruit.vn 0 0 0 năm 0 29/01/2017 Đặt chỗ
14 4me.com.vn 0 0 0 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
15 5giay.edu.vn 0 0 5 năm 0 20/01/2017 Đặt chỗ
16 7scart.vn 0 0 0 năm 0 29/01/2017 Đặt chỗ
17 8tin.com.vn 0 0 6 năm 0 20/01/2017 Đặt chỗ
18 8tin.vn 0 0 0 năm 0 20/01/2017 Đặt chỗ
19 90su.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
20 9url.vn 0 0 5 năm 0 20/01/2017 Đặt chỗ
21 a2a.com.vn 0 0 0 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
22 abat.vn 0 0 4 năm 0 29/01/2017 Đặt chỗ
23 abbystudio.vn 0 0 0 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
24 abcs.edu.vn 0 0 2 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
25 acafebaby.vn 0 0 0 năm 0 25/01/2017 Đặt chỗ
26 aceofheart.com.vn 0 0 6 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
27 acg.edu.vn 0 0 0 năm 0 21/01/2017 Đặt chỗ
28 activeservices.com.vn 0 0 0 năm 0 23/01/2017 Đặt chỗ
29 adcourt.vn 0 0 0 năm 0 21/01/2017 Đặt chỗ
30 addluck.vn 0 0 0 năm 0 27/01/2017 Đặt chỗ
31 adysi.vn 0 0 0 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
32 agritek.com.vn 0 0 0 năm 0 21/01/2017 Đặt chỗ
33 agritek.vn 0 0 0 năm 0 21/01/2017 Đặt chỗ
34 agritrade.vn 0 0 4 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
35 agropark.vn 0 0 7 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
36 aican.vn 0 0 0 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
37 aie.net.vn 0 0 4 năm 0 29/01/2017 Đặt chỗ
38 aina.vn 0 0 1 năm 0 24/01/2017 Đặt chỗ
39 airman.com.vn 0 0 6 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
40 airman.vn 0 0 0 năm 0 22/01/2017 Đặt chỗ
41 alagroup.com.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
42 alagroup.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
43 alaskawater.vn 0 0 0 năm 0 24/01/2017 Đặt chỗ
44 albumcuoi.vn 0 0 8 năm 0 25/01/2017 Đặt chỗ
45 alc.vn 0 0 10 năm 0 29/01/2017 Đặt chỗ
46 alfakher.com.vn 0 0 4 năm 0 26/01/2017 Đặt chỗ
47 all4home.com.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
48 all4home.vn 0 0 0 năm 0 28/01/2017 Đặt chỗ
49 alolaco.vn 0 0 7 năm 0 24/01/2017 Đặt chỗ
50 alorem.vn 0 0 1 năm 0 25/01/2017 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page