Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 maylocnuoc.vn 0 0 9 năm 6 23-07-2018 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2980 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 138.com.vn 0 0 5 năm 0 27/07/2018 Đặt chỗ
2 19001080.vn 0 0 1 năm 0 29/07/2018 Đặt chỗ
3 1deal.com.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
4 1deal.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
5 1dongphuc.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
6 1outlets.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
7 1percentspringtime.vn 0 0 2 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
8 20k.vn 0 0 3 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
9 2ndhandshop.vn 0 0 1 năm 0 27/07/2018 Đặt chỗ
10 2tmobile.vn 0 0 3 năm 0 26/07/2018 Đặt chỗ
11 3456.vn 0 0 3 năm 0 29/07/2018 Đặt chỗ
12 37wan.vn 0 0 3 năm 0 23/07/2018 Đặt chỗ
13 3cx.com.vn 0 0 2 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
14 3mua.vn 0 0 1 năm 0 27/07/2018 Đặt chỗ
15 4566.vn 0 0 6 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
16 4ipnet.com.vn 0 0 2 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
17 4ipnet.vn 0 0 2 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
18 4sv.com.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
19 4sv.edu.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
20 4sv.info.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
21 4sv.net.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
22 4sv.org.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
23 5gviettel.vn 0 0 1 năm 0 29/07/2018 Đặt chỗ
24 5gvietteltelecom.vn 0 0 1 năm 0 25/07/2018 Đặt chỗ
25 68land.vn 0 0 1 năm 0 25/07/2018 Đặt chỗ
26 6k.com.vn 0 0 2 năm 0 23/07/2018 Đặt chỗ
27 6konline.vn 0 0 2 năm 0 23/07/2018 Đặt chỗ
28 6th-elementcomplex.com.vn 0 0 1 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
29 6th-elementcomplex.vn 0 0 1 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
30 6th-elementtower.com.vn 0 0 1 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
31 6th-elementtower.vn 0 0 1 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
32 88bem.vn 0 0 1 năm 0 28/07/2018 Đặt chỗ
33 89tranphu.vn 0 0 1 năm 0 30/07/2018 Đặt chỗ
34 8bem.vn 0 0 1 năm 0 28/07/2018 Đặt chỗ
35 8ternal.vn 0 0 1 năm 0 29/07/2018 Đặt chỗ
36 9seconds.vn 0 0 1 năm 0 22/07/2018 Đặt chỗ
37 aaaclass.edu.vn 0 0 3 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
38 abadao.com.vn 0 0 1 năm 0 28/07/2018 Đặt chỗ
39 abadao.vn 0 0 1 năm 0 28/07/2018 Đặt chỗ
40 abano.vn 0 0 1 năm 0 25/07/2018 Đặt chỗ
41 abfurniture.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
42 academy-ntf-jmg.vn 0 0 3 năm 0 25/07/2018 Đặt chỗ
43 acb.pro.vn 0 0 11 năm 0 29/07/2018 Đặt chỗ
44 acbfinance.vn 0 0 2 năm 0 26/07/2018 Đặt chỗ
45 accent.vn 0 0 1 năm 0 27/07/2018 Đặt chỗ
46 achaucorp.vn 0 0 1 năm 0 22/07/2018 Đặt chỗ
47 acrylicpaint.vn 0 0 1 năm 0 31/07/2018 Đặt chỗ
48 actronair.com.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
49 actronair.vn 0 0 1 năm 0 24/07/2018 Đặt chỗ
50 adamshoes.vn 0 0 1 năm 0 27/07/2018 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page