Backorder - Đặt là thắng

Quy định đặt chỗ tên miền

1. Ký quỹ và hạn mức đấu giá

Tài khoản sử dụng dịch vụ Backorder đăng ký tại https://backorder.iNET.vn phải được ký quỹ tối thiểu 1.000.000 VNĐ trước khi tham gia đấu giá tên miền.

  • Ký quỹ 1.000.000 VNĐ được backorder 1 tên miền, hạn mức được đấu giá 2.000.000 VNĐ
  • Ký quỹ 2.000.000 VNĐ được backorder 2 tên miền, hạn mức được đấu giá 4.000.000 VNĐ
  • .....
  • Ký quỹ N triệu được đặt N tên miền, hạn mức được đấu giá 2N*1.000.000 VNĐ

Hình thức ký quỹ: Online, chuyển khoản, trực tiếp tại iNET hoặc tại nơi khách hàng. Xem hướng dẫn thanh toán tại đây

Tài khoản Backorder bị khóa trong trường hợp:

  • Chưa thanh toán phí dịch vụ backorder trước đó
  • Hoặc số dư ký quỹ nhỏ hơn 1.000.000 VNĐ 

Số tiền ký quỹ không sử dụng được trả lại theo yêu cầu của khách hàng hoặc để Backorder các tên miền khác hoặc chuyển sang sử dụng dịch vụ khác.

 

2. Quy tắc đấu giá tên miền

Giá đặt khởi điểm 300,000 VNĐ. Nếu có 2 người trở lên, tất cả người tham gia đấu giá trực tiếp với nhau để chọn người đặt mức giá cao nhất đưa vào hệ thống canh đăng ký lại tên miền.

Bước giá: n*100.000 VNĐ. Tối thiểu 100.000 VNĐ. Tối đa 5.000.000 VNĐ/lần đặt.

Đến 17h00 những tên miền có 2 người đấu giá trở lên, hệ thống chuyển sang cơ chế đấu giá nhanh.

Trong đấu giá nhanh, mỗi lần có người đặt giá, hệ thống tự động cộng thêm 3 phút, cho đến khi đồng hồ đếm ngược về 0 và không còn ai đặt giá cao hơn, người đặt giá cao nhất là người thắng cuộc và được chọn đưa vào hệ thống chờ đăng ký tên miền đã đặt. Trong đấu giá nhanh, chỉ những người đã tham gia đặt giá tên miền đó trước đó được tiếp tục đặt giá.

Từ 17h00 đến 18h00 tên miền chưa có ai đặt giá, người đầu tiên đặt giá được chọn đưa vào hệ thống chờ đăng ký tên miền với mức phí dịch vụ backorder 300.000 VNĐ. 

Sau 18h00 tên miền chưa có ai đặt giá, người đầu tiên đặt giá được chọn đưa vào hệ thống chờ đăng ký tên miền với mức phí dịch vụ backorder 0 VNĐ.

Từ 22h00 đến 24h00 cùng ngày hệ thống không nhận đặt chỗ tên miền, sau 24h hệ thống tiếp tục nhận đặt chỗ. Mọi yêu cầu hỗ trợ liên hệ: 0904 885 057, 0904 885 096.

* Hệ thống BO không cho khách hàng hủy kết quả đấu giá tên miền. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyền lợi cho các khách hàng tham gia đấu giá, iNET không chấp nhận yêu cầu hủy tên miền đã và đang đấu dưới bất cứ hình thức nào. Khách hàng tự ý bỏ kết quả đấu giá bị phạt 50% giá đã đặt, tài khoản bị khóa 30 ngày không được tham gia đấu giá.

3. Thông báo kết quả đấu giá tên miền

Ngay khi kết thúc phiên đấu giá tên miền, hệ thống gửi email thông báo tới các khách hàng đã tham gia đặt giá.

 

4. Thông báo kết quả Backorder

Ngay khi có kết quả Backorder, hệ thống gửi email thông báo cho khách hàng.

 

5. Quy định thanh toán

Thời hạn thanh toán trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đăng ký tên miền thành công. Thanh toán chậm phạt 0.05% số tiền thành toán/ngày chậm.

Tên miền đăng ký thành công sau 10 ngày chưa được thanh toán, khách hàng bị khóa dịch vụ, thu hồi tên miền để sang tên cho chủ thể khác có nhu cầu, bị phạt 50% giá đã đặt.

 

Số tiền thanh toán = Phí đăng ký và duy trì tên miền 1 năm + Giá dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền 1 năm + Phí dịch vụ Backorder

  • Phí đăng ký và duy trì tên miền: Thu theo giá Bộ Tài Chính quy định (Dịch vụ tên miền thuế VAT=0)
  • Giá dịch vụ đăng ký và duy trì tên miền: Thu theo giá niêm yết trên website của Nhà đăng ký iNET tại https://inet.vn/domain/bang-gia-ten-mien
  • Phí dịch vụ backorder: Giá tiền khách hàng đã đặt chỗ tên miền (Chưa bao gồm VAT 10%).

----------------

Trường hợp có lỗi sự cố kỹ thuật, iNET khởi động lại phiên đấu giá như các tên miền khác vào lúc 17h ngày tiếp theo. Trường hợp các bên không đồng ý đấu giá lại, iNET không tiếp nhận bất cứ khách hàng nào đặt chỗ tên miền này trên toàn hệ thống của iNET.

 Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn và sử dụng dịch vụ Backorder tại iNET

 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế