Backorder - Đặt là thắng

Hướng dẫn đặt chỗ tên miền tại iNET

Bước 1: Đăng nhập trang https://backorder.inet.vn

Khách hàng đã có tên miền “.VN” tại iNET: Sử dụng tài khoản iNET ID đã được cấp khi mua tên miền để đăng nhập vào hệ thống Backorder, ký quỹ tối tối thiểu 1.000.000 VNĐ trước khi tham gia đặt chỗ tên miền.

Khách hàng chưa có tên miền “.VN” tại iNET: Đăng ký tài khoản Backorder và kỹ quỹ tối thiểu 1.000.000 VNĐ.

Khách hàng ký quỹ 1.000.000 VNĐ được cấp hạn mức đấu giá tới 2.000.000 VNĐ (Ký quỹ N triệu được cấp hạn mức 2N triệu).

 

 

Bước 2: Cập nhật thông tin chủ thể trong lần đầu đăng nhập

Thông tin này được sử dụng để đăng ký tên miền, sau khi đăng ký việc thay đổi thông tin chủ thể mất phí theo quy định hiện hành.

 

Bước 3: Đặt giá tên miền

Chọn tên miền muốn đặt chỗ trong danh sách Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay hoặc trong Danh sách tên miền chờ thu hồi và bấm chọn Đặt giá để vào trang đặt giá.

Chú ý:

 • Danh sách Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay gồm các tên miền đang trong trạng thái chờ xóa và là ngày cuối cùng cho phép khách hàng đặt chỗ.
 • Danh sách tên miền chờ thu hồi gồm tất cả các tên miền đang trong trạng thái chờ xóa cho phép khách hàng đặt chỗ.
 • Các tên miền trong danh sách Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay và Danh sách tên miền chờ thu hồi đã quá thời hạn và chủ thể không được phép gia hạn nữa.

Trang Đặt giá

 

 

Bước 4: Lựa chọn hình thức đấu giá

Chọn cách  thức đặt giá Thủ công hoặc Tự động, mặc định hệ thống đặt đấu giá Thủ công


Đấu giá thủ công

    Nhập vào ô trống và chọn Đặt giá, mặc định giá khởi điểm là 300.000 VND


Đấu giá tự động

    (1)  Chọn hình thức đấu giá tự động

    (2)  Nhập giá tối đa bạn sẵn sàng trả cho tên miền này

    (3)  Chọn Đặt giá

 


Chú ý

Đấu giá thủ công

 • Là hình thức đặt giá trực tiếp theo từng bước giá, giá Quý khách đưa ra được cập nhật ngay lên hệ thống sau mỗi lần chọn Đặt giá.
 • Giá Quý khách đưa ra phải cao hơn giá hiện tại 100.000 VNĐ.
 • Bước giá cao nhất là 5.000.000 VNĐ.
 • Giá Quý khách đưa ra phải là một số chẵn (lũy thừa của 100.000 VNĐ).

 

Đấu giá tự động

 • Là hình thức đặt giá dành cho khách hàng không có thời gian theo dõi phiên đấu, Quý khách chỉ cần đưa ra giá cao nhất có thể trả cho tên miền, hệ thống tự động đặt giá thay cho Quý khách mỗi khi có khách hàng đặt giá cao hơn.
 • Bước giá mỗi lần hệ thống đưa ra là 100.000 VNĐ.
 • Giá Quý khách đưa ra phải là một số chẵn.
 • Nếu không có ai đưa ra giá cao hơn Quý khách là người thắng cuộc.

 

 

 

ĐẶT CHỖ ĐỒNG THỜI NHIỀU TÊN MIỀN 

 

Trong danh sách Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay, lựa chọn các tên miền phù hợp bằng cách bấm vào biểu tượng ♥ để đưa vào Danh sách tên miền đang theo dõi

 

Muốn xem danh sách tên miền đang theo dõi, bấm chọn (Xem) danh sách tên miền đang theo dõi

 

 

Trong trang này, có thể xem được tất cả các tên miền đang quan tâm, thực hiện đấu giá đồng thời nhiều tên miền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc Quý khách đặt chỗ thành công những tên miền đẹp!