Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 inox.com.vn 0 0 5 năm 1 21-08-2017 Đặt chỗ
2 chonhadat.com.vn 1 1 6 năm 1 22-08-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
anhquoc.vn 0 0 4 0 20-08-2017 Đặt chỗ
cheday.com.vn 1 1 1 0 20-08-2017 Đặt chỗ
dienmayre.com.vn 0 0 1 0 20-08-2017 Đặt chỗ
gianphoi.net.vn 0 0 1 0 20-08-2017 Đặt chỗ
lamweb.com.vn 1 1 5 0 20-08-2017 Đặt chỗ
novo.com.vn 0 0 5 0 20-08-2017 Đặt chỗ
soda.com.vn 0 0 6 0 20-08-2017 Đặt chỗ
vetaubay.com.vn 0 0 6 0 21-08-2017 Đặt chỗ
vetaubay.vn 0 0 6 0 21-08-2017 Đặt chỗ
maysuoi.com.vn 0 0 1 0 21-08-2017 Đặt chỗ
petrol.vn 0 0 8 0 21-08-2017 Đặt chỗ
rum.vn 0 0 1 0 21-08-2017 Đặt chỗ
tuyensinh.net.vn 0 0 1 0 23-08-2017 Đặt chỗ
vemaybayhanoi.com.vn 0 0 2 0 23-08-2017 Đặt chỗ
hocvienketoan.com.vn 1 1 4 0 23-08-2017 Đặt chỗ
oliver.com.vn 0 0 1 0 23-08-2017 Đặt chỗ
oliver.vn 0 0 1 0 23-08-2017 Đặt chỗ
tapchitruyenhinh.vn 0 0 9 0 24-08-2017 Đặt chỗ
thucphamsach.net.vn 0 0 2 0 24-08-2017 Đặt chỗ
aodongphuc.net.vn 0 0 4 0 25-08-2017 Đặt chỗ
dogocaocap.com.vn 0 0 5 0 25-08-2017 Đặt chỗ
muikhoan.com.vn 0 0 1 0 25-08-2017 Đặt chỗ
nhakhoaquocte.com.vn 0 0 2 0 25-08-2017 Đặt chỗ
phongve24h.vn 0 0 4 0 25-08-2017 Đặt chỗ
banve.com.vn 3 19 5 0 27-08-2017 Đặt chỗ
canhodep.vn 0 0 4 0 27-08-2017 Đặt chỗ
chi.vn 0 0 1 0 27-08-2017 Đặt chỗ
dienluc.vn 0 0 4 0 27-08-2017 Đặt chỗ
dochoiviet.com.vn 3 19 5 0 27-08-2017 Đặt chỗ
nhat.com.vn 0 0 1 0 27-08-2017 Đặt chỗ
dongho.com.vn 0 0 8 0 28-08-2017 Đặt chỗ
giaynhapkhau.vn 0 0 2 0 28-08-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
lamweb.com.vn 1 1 5 0 Đặt chỗ
sieuthimaytinh.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
thitruong24h.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
baochivietnam.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
hotrotreem.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
giasugioihanoi.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
giatue.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
havico.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
pimd.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
doankhoicaccoquantw.vn 12 26 6 0 Đặt chỗ
soda.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
tanamera.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
novo.com.vn 0 0 5 0 Đặt chỗ
tpct.vn 0 0 5 0 Đặt chỗ
bepgasquangchuyen.vn 10 22 5 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy