Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 babau.com.vn 0 0 8 năm 2 27-02-2017 Đặt chỗ
2 thoitrangxuatkhau.vn 0 0 7 năm 2 01-03-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
thoitrangxuatkhau.vn 0 0 7 2 01-03-2017 Đặt chỗ
sieuthidiaoc.com.vn 0 0 10 0 26-02-2017 Đặt chỗ
xaylapdiennuoc.vn 0 0 0 0 28-02-2017 Đặt chỗ
hoithao.com.vn 0 0 8 0 27-02-2017 Đặt chỗ
taxithanhcong.vn 0 0 1 0 28-02-2017 Đặt chỗ
vexemphim.vn 0 0 0 0 27-02-2017 Đặt chỗ
tien.vn 0 0 9 0 27-02-2017 Đặt chỗ
tietkiem.com.vn 0 0 5 0 05-03-2017 Đặt chỗ
otothanhcong.vn 0 0 7 0 28-02-2017 Đặt chỗ
vuabai.vn 0 0 6 0 05-03-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
bantra.vn 1 1 5 0 Đặt chỗ
xingfawindow.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
choxehoicu.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
ist.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
mpt.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
noithatitalia.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
otothongminh.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
phimvang.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
saigontelecom.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
sba.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
smilehouse.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
vanho.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
w3.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
ars.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
fv.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy