Backorder - Đặt là thắng
Trải nghiệm phiên bản Backorder 2.0

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 vemaybayre.vn 0 0 9 năm 1 16-08-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
dochoitritue.com.vn 0 0 9 0 16-08-2018 Đặt chỗ
gatre.vn 0 0 6 0 16-08-2018 Đặt chỗ
vemaybayre.vn 0 0 9 1 16-08-2018 Đặt chỗ
xemtuvionline.com.vn 0 0 2 0 16-08-2018 Đặt chỗ
banglaixe.vn 0 0 1 0 18-08-2018 Đặt chỗ
dulichthailan.com.vn 0 0 9 0 23-08-2018 Đặt chỗ
dulichtrungquoc.com.vn 0 0 9 0 23-08-2018 Đặt chỗ
duhoccanada.vn 0 0 11 0 24-08-2018 Đặt chỗ
mayanh.vn 0 0 11 0 25-08-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
vemaybayre.vn 0 0 9 1 Đặt chỗ
dochoitritue.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
paradise.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
hanoitaxi.com.vn 0 0 15 0 Đặt chỗ
sbcasia.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
ibelis.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
duhocnewzealand.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
rocland.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
sanest.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
sangiaodichcongnghe.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
banbuonbanle.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
phanhoi.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
tranluu.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
xedulich.hanoi.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
gatre.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy