Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 dangkykinhdoanh.vn 0 0 2 năm 2 27-09-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
gon.vn 0 0 11 0 21-09-2018 Đặt chỗ
travelling.com.vn 0 0 1 0 22-09-2018 Đặt chỗ
hop.vn 0 0 1 0 22-09-2018 Đặt chỗ
dayseo.com.vn 0 0 1 0 23-09-2018 Đặt chỗ
daytienganh.com.vn 0 0 6 0 23-09-2018 Đặt chỗ
dangkykinhdoanh.vn 0 0 2 2 27-09-2018 Đặt chỗ
skype.vn 0 0 12 0 29-09-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
scg.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
vanphongso.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
digitalworld.com.vn 0 0 15 0 Đặt chỗ
gamepro.com.vn 0 0 15 0 Đặt chỗ
bioitworld.com.vn 0 0 15 0 Đặt chỗ
revaleskin.com.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
chungkhoansaigon.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
chungkhoansaigon.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
saigonsecurities.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
saigonsecurities.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
nkdongduong.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
ancugroup.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
ancugroup.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
scone.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vietshop365.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy