Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 buonban.vn 0 0 7 năm 1 18-11-2017 Đặt chỗ
2 gotunhien.vn 0 0 2 năm 2 24-11-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
cucre.com.vn 0 0 7 0 18-11-2017 Đặt chỗ
suamaytinh.vn 0 0 7 0 18-11-2017 Đặt chỗ
baokim.com.vn 0 0 8 0 19-11-2017 Đặt chỗ
biatuoi.vn 14 11 7 0 19-11-2017 Đặt chỗ
khoangieng.vn 0 0 6 0 20-11-2017 Đặt chỗ
vere.vn 0 0 6 0 21-11-2017 Đặt chỗ
taimuihong.com.vn 0 0 10 0 23-11-2017 Đặt chỗ
giupviec.com.vn 0 0 6 0 24-11-2017 Đặt chỗ
gotunhien.vn 0 0 2 2 24-11-2017 Đặt chỗ
tienghanquoc.vn 0 0 4 0 25-11-2017 Đặt chỗ
rausach.vn 0 0 7 0 26-11-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
wintergroup.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
bieuthuexuatnhapkhau.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
kientruchm.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
kimlongvn.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
markofrespect.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
queenhouse.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
buyshop.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
ded.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
ded.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
maytinhlaptop.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
vgold.vn 1 1 10 0 Đặt chỗ
chonviec.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
imc-adv.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
mynghesondong.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
baongay.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy