Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 winwaytravel.vn 0 0 0 năm 1 01-06-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
winwaytravel.vn 0 0 0 1 Đặt chỗ
nhadat247.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
quocthang.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
hanoictt.com.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
printshop.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
avs.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
diemsangviet.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
xitin.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
tinhkhiet.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
chien.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
vugiahung.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
dls.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
gpstrack.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
hoanghacorp.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
hoituthien.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Tên miền đẹp cho phép đăng ký

Tên miền Page Rank Tuổi đời Đăng ký
tochucsukienthainguyen.vn
6
3 Đăng ký
xtyle.vn
5
5 Đăng ký
mrtopup.com.vn
4
9 Đăng ký
quangtritelecom.com.vn
4
8 Đăng ký
hocbongvnpt.vn
4
5 Đăng ký
talentlink.edu.vn
4
4 Đăng ký
pc1.com.vn
3
9 Đăng ký
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy