Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 vantay.vn 0 0 6 năm 1 23-01-2017 Đặt chỗ
2 noithatviet.vn 0 0 10 năm 2 26-01-2017 Đặt chỗ
3 vatgia.com.vn 0 0 9 năm 2 27-01-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
vantay.vn 0 0 6 1 23-01-2017 Đặt chỗ
vatgia.com.vn 0 0 9 2 27-01-2017 Đặt chỗ
noithatviet.vn 0 0 10 2 26-01-2017 Đặt chỗ
dentrangtricaocap.vn 0 0 1 0 26-01-2017 Đặt chỗ
rex.vn 0 0 7 0 25-01-2017 Đặt chỗ
baohiemdaukhi.vn 0 0 7 0 26-01-2017 Đặt chỗ
thien.edu.vn 0 0 5 0 27-01-2017 Đặt chỗ
amnhac.edu.vn 0 0 5 0 26-01-2017 Đặt chỗ
baohiemdaukhi.com.vn 0 0 4 0 26-01-2017 Đặt chỗ
gasviet.vn 0 0 0 0 29-01-2017 Đặt chỗ
dentrangtricaocap.com.vn 0 0 0 0 26-01-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
noithatgodep.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
truongton.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
vaydahoi.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
lamnhanh.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
gaidep.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
vcrem.edu.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
bop.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
capitalandvista.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
hangngoainhap.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
lcfs.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
tntt.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vietnamcar.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vifaco.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vitax.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
bsv.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy