Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 xachtay.vn 1 1 3 năm 2 29-01-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
baohiemmanulife.vn 0 0 2 0 22-01-2018 Đặt chỗ
daewoo.com.vn 0 0 15 0 24-01-2018 Đặt chỗ
xemtuvi.edu.vn 0 0 4 0 25-01-2018 Đặt chỗ
bdsnhatrang.vn 0 0 5 0 28-01-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
thuemuanhadat.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
cuadep.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
duongthang.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
baohiemmanulife.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
nongsan.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
baltech.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
bdsnguyenson.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
mocviet.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
nfep.com.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
viettrung.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
bacsytructuyen.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
bacsytructuyen.vn 14 19 8 0 Đặt chỗ
anhthu.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
dathachanh.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
fan.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy