Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 thietkeweb.edu.vn 0 0 8 năm 1 23-10-2017 Đặt chỗ
2 xecu.vn 0 0 8 năm 5 24-10-2017 Đặt chỗ
3 thangmay.vn 0 0 10 năm 1 25-10-2017 Đặt chỗ
4 baobinhduong.org.vn 0 0 15 năm 1 26-10-2017 Đặt chỗ
5 motel.vn 0 0 6 năm 1 30-10-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
clear.com.vn 0 0 3 0 23-10-2017 Đặt chỗ
xecu.vn 0 0 8 5 24-10-2017 Đặt chỗ
thangmay.vn 0 0 10 1 25-10-2017 Đặt chỗ
chamsocda.vn 0 0 7 0 26-10-2017 Đặt chỗ
fun.com.vn 6 20 1 0 27-10-2017 Đặt chỗ
motel.vn 0 0 6 1 30-10-2017 Đặt chỗ
atiso.com.vn 0 0 4 0 30-10-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
thietkeweb.edu.vn 0 0 8 1 Đặt chỗ
vemaybayquocte.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
clear.com.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
dongphuc247.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
uuviet.com.vn 0 0 14 0 Đặt chỗ
justone.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
justone.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
pollocampero.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
campero.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
logi.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
thinhphongjsc.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
tranthachcao.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
excel-group.com.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
giuongviet.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
macrolane.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy