Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 thuoctay.com.vn 0 0 0 năm 3 13-12-2016 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
thuoctay.com.vn 0 0 0 3 13-12-2016 Đặt chỗ
olympus.vn 1 1 0 0 09-12-2016 Đặt chỗ
condom.vn 0 0 0 0 11-12-2016 Đặt chỗ
hue.com.vn 0 0 0 0 14-12-2016 Đặt chỗ
thongtacvesinh.vn 0 0 0 0 14-12-2016 Đặt chỗ
atiso.vn 0 0 0 0 11-12-2016 Đặt chỗ
mailinh.com.vn 0 0 0 0 12-12-2016 Đặt chỗ
gach.vn 0 0 0 0 11-12-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
olympus.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
cabasa.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
chaobansanpham.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
200k.vn 1 1 4 0 Đặt chỗ
asianqueen.com.vn 1 1 4 0 Đặt chỗ
anio.vn 1 1 3 0 Đặt chỗ
amthanhchothue.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
atlastieuhoc.edu.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
autocheck.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
autocheck.net.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
autocheck.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
avsinternational.edu.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
bachvietco.vn 14 1 0 0 Đặt chỗ
batdongsanvnexpress.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
austnam.vn 1 1 3 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy