Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 cuahangtienloi.com.vn 0 0 0 năm 1 06-07-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
ttp.com.vn 5 14 10 0 Đặt chỗ
viet-hancorp.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
gillette.com.vn 15 21 9 0 Đặt chỗ
had.com.vn 9 1 9 0 Đặt chỗ
thpt-bimson-thanhhoa.edu.vn 19 1 9 0 Đặt chỗ
esport.com.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
adb.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
fci.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
kenny.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
nhaconline.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
stoxpro.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
talk.com.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
xuannghi.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
baophapluat.com.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
cafeden.vn 13 1 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Tên miền đẹp cho phép đăng ký

Tên miền Page Rank Tuổi đời Đăng ký
tochucsukienthainguyen.vn
6
3 Đăng ký
xtyle.vn
5
5 Đăng ký
mrtopup.com.vn
4
9 Đăng ký
quangtritelecom.com.vn
4
8 Đăng ký
hocbongvnpt.vn
4
5 Đăng ký
talentlink.edu.vn
4
4 Đăng ký
pc1.com.vn
3
9 Đăng ký
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy