Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 1.com.vn 1 1 7 năm 2 24-02-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
tragiamcannam.vn 0 0 1 0 24-02-2018 Đặt chỗ
gatan.vn 0 0 1 0 27-02-2018 Đặt chỗ
harmonica.vn 0 0 5 0 04-03-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
hacker.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
muade.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
motomusic.com.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
ditech.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
geomatics.edu.vn 14 20 10 0 Đặt chỗ
rubik.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
g2000.com.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
memory.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
giamdinhadn.vn 13 27 6 0 Đặt chỗ
thietbikichsong.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
uclean.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
kichsongdienthoai.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
kientrucanlac.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
lapviet.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
lihanco.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy