Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 lich.com.vn 0 0 14 năm 1 18-12-2018 Đặt chỗ
2 tienganh123.vn 0 0 4 năm 1 19-12-2018 Đặt chỗ
3 canhosaigon.com.vn 0 0 8 năm 3 20-12-2018 Đặt chỗ
4 tuigiay.com.vn 0 0 7 năm 3 23-12-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
lich.com.vn 0 0 14 1 18-12-2018 Đặt chỗ
tao.com.vn 0 0 7 0 19-12-2018 Đặt chỗ
canhosaigon.com.vn 0 0 8 3 20-12-2018 Đặt chỗ
suaongchua.com.vn 0 0 8 0 20-12-2018 Đặt chỗ
o.edu.vn 0 0 0 0 21-12-2018 Đặt chỗ
pharmacy.com.vn 0 0 8 0 23-12-2018 Đặt chỗ
tuigiay.com.vn 0 0 7 3 23-12-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
cave.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
nec.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
taikhoanvang.vn 0 0 4 0 Đặt chỗ
aothunnamnu.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
hoaviet.net.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
checkinvietnam.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
simsodepvina.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
tragiamcan.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
gyms.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
ik.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
tb-haiphong.com.vn 0 0 13 0 Đặt chỗ
taf.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
cdcdbrvt.edu.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
dieuhoakhongkhi.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
usbank.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy