Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 congtythietkenoithat.vn 0 0 1 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
2 fsfamily.vn 0 0 4 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
3 maybom.com.vn 0 0 13 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
4 maynenkhi.com.vn 0 0 13 năm 1 27-05-2018 Đặt chỗ
5 bepdientu.com.vn 0 0 3 năm 1 29-05-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
daiichilife.vn 0 0 1 0 28-05-2018 Đặt chỗ
maycu.com.vn 0 0 1 0 28-05-2018 Đặt chỗ
namlinhchi.com.vn 0 0 9 0 01-06-2018 Đặt chỗ
thongtacbephot.com.vn 0 0 5 0 02-06-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
phukiensamsung.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
hinhxam.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
giaxemercedes.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
teahouse.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
website.info.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
shijar.com.vn 0 0 13 0 Đặt chỗ
yellowpage.org.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
yellowpages.org.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
qd-tek.com.vn 0 0 12 0 Đặt chỗ
thethao24h.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
californiawowx.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
hamexco.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
thebeautystore.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
7ngay.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
tvdirect.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy