Backorder - Giữ chỗ tên miền

Nhà đăng ký tên miền iNET trân trọng thông báo!

Theo quy định mới của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), từ ngày 10/10/2015 tên miền .VN sẽ chuyển sang trạng thái tự do sau 35 ngày thay vì 20 ngày so với quy định trước đây. Do vậy, từ ngày 27/10/2015 hệ thống Backorder cập nhật lại cơ chế đặt giá mới (xem chi tiết).

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền Page Rank Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 dogonoithat.vn
0
7 năm 2 28-11-2015 Đặt chỗ
2 dogo.vn
0
6 năm 3 29-11-2015 Đặt chỗ

Tên miền chốt phiên hôm nay

Tên miền Page Rank Tuổi đời Đặt chỗ
vaytinchap.vn
0
5 Đặt chỗ
sic.com.vn
1
13 Đặt chỗ
ivfvietnam.com.vn
2
11 Đặt chỗ
saba.com.vn
0
10 Đặt chỗ
sonyvaio.com.vn
3
9 Đặt chỗ
morningstarkindergarten.com.vn
2
9 Đặt chỗ
doanhnghieptre.com.vn
0
9 Đặt chỗ
raffles-design.edu.vn
0
9 Đặt chỗ
doanhnghieptre.vn
0
8 Đặt chỗ
ware.vn
0
7 Đặt chỗ
trochoivui.vn
0
7 Đặt chỗ
ifashion.vn
2
6 Đặt chỗ
vietvision.com.vn
1
6 Đặt chỗ
canhoonline.vn
0
6 Đặt chỗ
codongvien.vn
0
6 Đặt chỗ
Xem tiếp

Tên miền tự do chưa đăng ký

Tên miền Page Rank Tuổi đời Đăng ký
fogg.com.vn
4
0 Đăng ký
ppc.org.vn
3
7 Đăng ký
hlhpn.org.vn
3
6 Đăng ký
eckey.vn
3
3 Đăng ký
katan.vn
3
3 Đăng ký
ynlj.com.vn
3
0 Đăng ký
cdg.org.vn
2
8 Đăng ký
Xem tiếp

Tên miền đặt chỗ thành công

Tên miền Tuổi đời Page Rank
longvan.vn 0
0
suamaylocnuoc.vn 0
0
daylaixeoto.vn 0
0
vic.vn 0
0
timchungcu.vn 0
0
tamly.vn 0
0
taythien.vn 0
0
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy