Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 giadinh.com.vn 1 1 6 năm 6 21-07-2017 Đặt chỗ
2 pacificairlines.com.vn 0 0 5 năm 1 21-07-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
aerobic.com.vn 0 0 4 0 20-07-2017 Đặt chỗ
giayphep.com.vn 1 1 2 0 20-07-2017 Đặt chỗ
chim.vn 0 0 3 0 21-07-2017 Đặt chỗ
giadinh.com.vn 1 1 6 6 21-07-2017 Đặt chỗ
lophoc.vn 0 0 6 0 21-07-2017 Đặt chỗ
covua.com.vn 0 0 7 0 22-07-2017 Đặt chỗ
samhanquoc.vn 0 0 5 0 23-07-2017 Đặt chỗ
simsogiare.com.vn 0 0 5 0 23-07-2017 Đặt chỗ
thegioididong.net.vn 0 0 1 0 23-07-2017 Đặt chỗ
canhme.vn 0 0 1 0 23-07-2017 Đặt chỗ
chotraicay.vn 0 0 1 0 23-07-2017 Đặt chỗ
sigar.com.vn 1 1 1 0 24-07-2017 Đặt chỗ
sigar.vn 1 1 1 0 24-07-2017 Đặt chỗ
benhvienbuudien.vn 0 0 1 0 24-07-2017 Đặt chỗ
kholanh.vn 0 0 4 0 24-07-2017 Đặt chỗ
logistics.com.vn 0 0 6 0 25-07-2017 Đặt chỗ
baohiemxahoi.vn 0 0 5 0 26-07-2017 Đặt chỗ
hatgionghoa.com.vn 1 1 2 0 26-07-2017 Đặt chỗ
sanvieclam.vn 1 1 4 0 26-07-2017 Đặt chỗ
sieuthiyensao.vn 0 0 1 0 27-07-2017 Đặt chỗ
vaythechap.com.vn 0 0 4 0 28-07-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
aerobic.com.vn 0 0 4 0 Đặt chỗ
giayphep.com.vn 1 1 2 0 Đặt chỗ
wikipedia.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
anlinh.vn 0 0 5 0 Đặt chỗ
logovietnam.com.vn 7 1 5 0 Đặt chỗ
thamlenhangkenh.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
choxetot.com.vn 1 1 2 0 Đặt chỗ
jj1368.com.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
mdit.edu.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
ecvn.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
nd21.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
tuvanphapluatcdhn.org.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
dive.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vienthongnamdinh.com.vn 1 1 8 0 Đặt chỗ
vnptnamdinh.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy