Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
dieukhac.com.vn 0 0 0 0 05-10-2016 Đặt chỗ
chuongcua.vn 0 0 0 0 04-10-2016 Đặt chỗ
dientu.vn 0 0 0 0 05-10-2016 Đặt chỗ
baoson.vn 0 0 7 0 06-10-2016 Đặt chỗ
vincom.vn 0 0 0 0 06-10-2016 Đặt chỗ
bar.vn 0 0 0 0 05-10-2016 Đặt chỗ
datvang.com.vn 0 0 0 0 04-10-2016 Đặt chỗ
vincomreal.com.vn 0 0 0 0 06-10-2016 Đặt chỗ
sofitel.vn 0 0 0 0 06-10-2016 Đặt chỗ
petrolimex.vn 0 0 0 0 06-10-2016 Đặt chỗ
trienlam.vn 0 0 0 0 05-10-2016 Đặt chỗ
truyenhinh.vn 0 0 0 0 05-10-2016 Đặt chỗ
vinashin.vn 0 0 0 0 06-10-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
chess.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
yensaobaogia.com.vn 17 1 0 0 Đặt chỗ
abacuspos.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
abcxyz.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
acquydekor.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
acquypanasonic.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
agoz.vn 11 18 0 0 Đặt chỗ
akachem.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
ani.vn 29 1 0 0 Đặt chỗ
applevietnam.com.vn 6 21 0 0 Đặt chỗ
archiline.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
asiadelightstravel.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
atgvietnam.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
axega.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
bacmyclinic.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy