Backorder - Đặt là thắng
Trải nghiệm phiên bản Backorder 2.0

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 maylocnuoc.vn 0 0 9 năm 5 23-07-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
chobds.vn 0 0 1 0 18-07-2018 Đặt chỗ
triviemxoang.vn 0 0 5 0 19-07-2018 Đặt chỗ
remarketing.com.vn 0 0 5 0 21-07-2018 Đặt chỗ
drap.vn 0 0 3 0 21-07-2018 Đặt chỗ
sneakers.vn 0 0 2 0 23-07-2018 Đặt chỗ
aodoi.com.vn 0 0 7 0 23-07-2018 Đặt chỗ
maylocnuoc.vn 0 0 9 5 23-07-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
thietkebietthudep.vn 0 0 2 0 Đặt chỗ
chobds.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
whitepages.com.vn 0 0 14 0 Đặt chỗ
brandkey.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
citygarden.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
hcmizones.org.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
diamondblue.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
evermita.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
happydoor.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
ibc.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
iedtraining.edu.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
mimas.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
vienthongnam.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vietairlines.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vietairlines.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy