Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 saigon.com.vn 0 0 0 năm 2 27-03-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
saigon.com.vn 0 0 0 2 27-03-2017 Đặt chỗ
thegioimaychu.com.vn 0 0 8 0 29-03-2017 Đặt chỗ
dalat.com.vn 0 0 0 0 27-03-2017 Đặt chỗ
dotrangsuc.vn 0 0 0 0 26-03-2017 Đặt chỗ
1800.com.vn 0 0 0 0 26-03-2017 Đặt chỗ
nhua.com.vn 0 0 0 0 31-03-2017 Đặt chỗ
rap.com.vn 0 0 0 0 30-03-2017 Đặt chỗ
giasutructuyen.com.vn 0 0 7 0 02-04-2017 Đặt chỗ
lua.com.vn 0 0 7 0 02-04-2017 Đặt chỗ
dubaothoitiet.com.vn 0 0 8 0 02-04-2017 Đặt chỗ
edunet.vn 0 0 7 0 02-04-2017 Đặt chỗ
catra.vn 0 0 6 0 01-04-2017 Đặt chỗ
daihocdongdo.vn 0 0 1 0 02-04-2017 Đặt chỗ
daihocthanhtay.vn 0 0 1 0 02-04-2017 Đặt chỗ
dodacaocap.vn 0 0 0 0 31-03-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
vietland.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
vemaybayonline.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
funring.com.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
anhvumobile.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
naleco.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
timbanbonphuong.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
hiepphutho.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
stamp.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
tvn.edu.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vetauhoa.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
vietgioitinh.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
chodienmay.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
datphongkhachsan.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
estock.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
gigastar.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy