Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 autoblog.vn 0 0 0 năm 1 29-04-2017 Đặt chỗ
2 laptopgiare.vn 0 0 0 năm 1 29-04-2017 Đặt chỗ
3 muabannhadat.com.vn 0 0 0 năm 7 05-05-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
myphamnano.vn 0 0 0 0 05-05-2017 Đặt chỗ
outlet.vn 0 0 0 0 05-05-2017 Đặt chỗ
vaybau.vn 0 0 0 0 06-05-2017 Đặt chỗ
noithat.org.vn 0 0 0 0 07-05-2017 Đặt chỗ
nongthuysan.vn 0 0 0 0 07-05-2017 Đặt chỗ
hochieu.com.vn 0 0 0 0 07-05-2017 Đặt chỗ
lapdatdieuhoa.com.vn 0 0 0 0 07-05-2017 Đặt chỗ
laptruyenhinhcap.vn 0 0 0 0 07-05-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
laptopgiare.vn 0 0 0 1 Đặt chỗ
autoblog.vn 0 0 0 1 Đặt chỗ
68land.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
xxu.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
sahara.net.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigongoldenland.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
saigongoldenland.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
saigongoldenview.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
saigongoldenview.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigononline.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigononline.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigonriverview.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigonriverview.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigonthinhvuong.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
saigonthinhvuong.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy