Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 nhasang.vn 0 0 5 năm 2 01-08-2016 Đặt chỗ
2 tochucsukiencantho.vn 0 0 2 năm 1 01-08-2016 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
banker.com.vn 0 0 3 0 04-08-2016 Đặt chỗ
aodai.com.vn 0 0 7 0 06-08-2016 Đặt chỗ
laser.com.vn 0 0 11 0 04-08-2016 Đặt chỗ
baove.edu.vn 0 0 3 0 01-08-2016 Đặt chỗ
ykhoasaigon.vn 0 0 2 0 03-08-2016 Đặt chỗ
album.com.vn 0 0 9 0 03-08-2016 Đặt chỗ
account.com.vn 0 0 3 0 04-08-2016 Đặt chỗ
jewel.com.vn 0 0 0 0 06-08-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
suthat.vn 0 0 3 0 Đặt chỗ
worldkitchen.com.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
choraovat.com.vn 9 15 9 0 Đặt chỗ
fact.com.vn 6 14 9 0 Đặt chỗ
giaitrituoitre.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
izone.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
cleverinternet.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
mekongsuperland.edu.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
phucdat.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
vbiz.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
campusvietnam.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
forums.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
mika.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
ngocanhsaco.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
thcs-tranphu-haiphong.edu.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy