Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 digitalmarketing.com.vn 10 11 9 năm 3 21-03-2018 Đặt chỗ
2 yoga.vn 1 1 1 năm 6 23-03-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
digitalmarketing.com.vn 10 11 9 3 21-03-2018 Đặt chỗ
gomun.com.vn 0 0 1 0 21-03-2018 Đặt chỗ
gotrac.vn 0 0 1 0 21-03-2018 Đặt chỗ
yoga.vn 1 1 1 6 23-03-2018 Đặt chỗ
dacamthach.com.vn 0 0 5 0 23-03-2018 Đặt chỗ
affiliate.com.vn 1 1 7 0 28-03-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
muabantenmien.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
photoshop.edu.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
thainguyentelecom.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
purevia.com.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
purevia.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
ttmt.edu.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
cokhisonghau.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
cokhisonghau.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
digitalagency.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
rubyqueen.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
sieuthigiaydep.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
testlab.com.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
vietasset.com.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
vietasset.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
xuyenmoc-brvt.edu.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy