Chào mừng bạn đến với hệ thông BACKORDER TÊN MIỀN ONLINE - An toàn, Tự động, Cập nhật liên tục.

giữ chỗ tên miền
BACKORDER là dịch vụ đặt chỗ để mua tên miền hết hạn ngay khi nó được tự do. Dịch vụ này cho phép bạn sở hữu tên miền .VN đẹp, lâu năm, Page Rank cao như mong muốn, và với chi phí thấp.
Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản iNET.
Tôi chưa có tài khoản Đăng ký ngay.
Bước 2: Đăng ký để sử dụng dịch vụ Backorder.
Bước 3: Lựa chọn tên miền sắp tự do và Backorder.

BẤM LIKE ĐỂ THEO DÕI TÊN MIỀN TỰ DO TRÊN FACEBOOK

Copyright iNET - Nhà đăng ký Quốc gia Việt Nam