Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 freelancervietnam.vn 0 0 0 năm 1 25-05-2017 Đặt chỗ
2 bannha.vn 0 0 0 năm 2 27-05-2017 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
voucher.com.vn 0 0 0 0 23-05-2017 Đặt chỗ
vantai.vn 0 0 0 0 24-05-2017 Đặt chỗ
bannha.vn 0 0 0 2 27-05-2017 Đặt chỗ
bicycle.vn 0 0 0 0 28-05-2017 Đặt chỗ
ship.vn 0 0 0 0 29-05-2017 Đặt chỗ
aodaidep.com.vn 0 0 0 0 29-05-2017 Đặt chỗ
cake.vn 0 0 0 0 31-05-2017 Đặt chỗ
beef.vn 0 0 0 0 31-05-2017 Đặt chỗ
taxihanoi.com.vn 0 0 0 0 01-06-2017 Đặt chỗ
ungthu.com.vn 0 0 0 0 01-06-2017 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
botsanday.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
voucher.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
noithatkienviet.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
noithatnho.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
noithattreem6688.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
nongnghiepsachvietnam.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
ocewaclub.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
otohondalongbien.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
otohondalongbien.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
otolongbien.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
otothienquoc.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
perx.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
perx.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
phongthuyvietnam.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
phukienthongminh.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy