Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 1.com.vn 1 1 7 năm 2 24-02-2018 Đặt chỗ
2 fc.com.vn 0 0 7 năm 1 24-02-2018 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
tragiamcannam.vn 0 0 1 0 24-02-2018 Đặt chỗ
gatan.vn 0 0 1 0 27-02-2018 Đặt chỗ
dochoiantoan.com.vn 0 0 1 0 03-03-2018 Đặt chỗ
harmonica.vn 0 0 5 0 04-03-2018 Đặt chỗ
maykhau.vn 0 0 5 0 05-03-2018 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
1.com.vn 1 1 7 2 Đặt chỗ
fc.com.vn 0 0 7 1 Đặt chỗ
w.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
0.com.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
h.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
pa.com.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
tragiamcannam.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
keng.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
thietbimaylocnuoc.com.vn 0 0 4 0 Đặt chỗ
chaomao.com.vn 0 0 1 0 Đặt chỗ
vanmyphu.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
ddb.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
ivides.edu.vn 0 0 10 0 Đặt chỗ
batdongsan.hanoi.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
hotel.hanoi.vn 48 1 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy