Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 plaza.com.vn 0 0 10 năm 1 04-09-2016 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
plaza.com.vn 0 0 10 1 04-09-2016 Đặt chỗ
thietbigiamsat.com.vn 0 0 8 0 31-08-2016 Đặt chỗ
thuocbac.com.vn 0 0 3 0 05-09-2016 Đặt chỗ
tel.com.vn 0 0 10 0 04-09-2016 Đặt chỗ
incom.com.vn 0 0 7 0 01-09-2016 Đặt chỗ
webtuyendung.vn 0 0 6 0 04-09-2016 Đặt chỗ
vovinam.edu.vn 0 0 5 0 02-09-2016 Đặt chỗ
sapphire.vn 0 0 3 0 04-09-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
dynasty.com.vn 1 1 14 0 Đặt chỗ
maituan.com.vn 0 0 11 0 Đặt chỗ
profeed.vn 25 25 9 0 Đặt chỗ
tutxethatme.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
vaidep.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
wallstreet.com.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
wallstreet.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
hat.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
image.vn 1 1 9 0 Đặt chỗ
lendang.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
phuongdongtravel.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
0123.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
answer.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
bitrix.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
profeed.com.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy