Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 plaza.com.vn 0 0 10 năm 1 04-09-2016 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
plaza.com.vn 0 0 10 1 04-09-2016 Đặt chỗ
thietbigiamsat.com.vn 0 0 8 0 31-08-2016 Đặt chỗ
thuocbac.com.vn 0 0 3 0 05-09-2016 Đặt chỗ
tel.com.vn 0 0 10 0 04-09-2016 Đặt chỗ
incom.com.vn 0 0 7 0 01-09-2016 Đặt chỗ
nguoidep.com.vn 0 0 10 0 08-09-2016 Đặt chỗ
webtuyendung.vn 0 0 6 0 04-09-2016 Đặt chỗ
vovinam.edu.vn 0 0 5 0 02-09-2016 Đặt chỗ
baohiemxeoto.vn 0 0 4 0 08-09-2016 Đặt chỗ
sapphire.vn 0 0 3 0 04-09-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
thietbigiamsat.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
tamly.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
ctgas.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
daynghe.com.vn 0 0 9 0 Đặt chỗ
viethouse.com.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
viethouse.vn 0 0 8 0 Đặt chỗ
ohai.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
rima.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
simchienhuyen.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
tinla.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
bobochacha.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
vuinhat.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
web1gia.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
domevabe.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
eecgroup.vn 0 0 7 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy