Backorder - Đặt là thắng

Tên miền đang đấu giá

STT Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 vietmy.vn 0 0 0 năm 1 28-10-2016 Đặt chỗ

Tên miền đẹp

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
atm.vn 0 0 9 0 26-10-2016 Đặt chỗ
baodoanhnghiep.com.vn 0 0 10 0 28-10-2016 Đặt chỗ
tel.vn 0 0 7 0 30-10-2016 Đặt chỗ
vodka.vn 0 0 5 0 30-10-2016 Đặt chỗ
vuvuzela.vn 0 0 0 0 24-10-2016 Đặt chỗ
baomat.vn 0 0 9 0 29-10-2016 Đặt chỗ
women.vn 0 0 7 0 31-10-2016 Đặt chỗ
medicine.vn 0 0 6 0 30-10-2016 Đặt chỗ
suckhoe.net.vn 0 0 0 0 28-10-2016 Đặt chỗ
audio.vn 0 0 8 0 31-10-2016 Đặt chỗ
voice.vn 0 0 6 0 31-10-2016 Đặt chỗ
balothoitrang.vn 0 0 1 0 31-10-2016 Đặt chỗ
vibbank.vn 0 0 0 0 26-10-2016 Đặt chỗ
gpbank.vn 12 1 0 0 23-10-2016 Đặt chỗ
hadeco.com.vn 0 0 0 0 23-10-2016 Đặt chỗ
guitardien.com.vn 0 0 0 0 31-10-2016 Đặt chỗ
guitardien.vn 0 0 0 0 31-10-2016 Đặt chỗ

Tên miền kết thúc phiên đấu giá hôm nay

Tên miền DA PA Tuổi đời Số người đấu giá Đặt chỗ
farm.com.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
mayo.vn 5 14 0 0 Đặt chỗ
alisa.vn 12 17 2 0 Đặt chỗ
cloudhub.vn 1 1 0 0 Đặt chỗ
rauhuuco.com.vn 0 0 0 0 Đặt chỗ
chamcongvantay.com.vn 20 25 7 0 Đặt chỗ
ava.edu.vn 1 1 7 0 Đặt chỗ
chn.com.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
chn.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
3gr.vn 0 0 6 0 Đặt chỗ
anzshop.vn 1 1 6 0 Đặt chỗ
congngheanninh.com.vn 7 1 5 0 Đặt chỗ
3gr.com.vn 14 25 5 0 Đặt chỗ
btfashion.com.vn 9 20 3 0 Đặt chỗ
buy4u.com.vn 1 1 3 0 Đặt chỗ
Xem tiếp

Cơ chế đặt giá hoàn toàn tự động, công bằng và minh bạch

Cơ hội sở hữu các tên miền đẹp, lâu năm, Pagerank cao

Thủ tục đăng ký đơn giản, kích hoạt tài khoản nhanh chóng

Sở hữu tên miền mong muốn với chi phí tối thiểu 0 đồng

Tỷ lệ thành công cao

Dịch vụ chu đáo, tin cậy